Catwalk

De Catwalk wordt gebruikt om de werking
van medicijnen op muizen en ratten te 
testen. Deze uitkomsten geven nieuwe inzichten in onderzoeken naar motorische 
stoornissen en pijn.
 
De Catwalk bevat een glasplaat waar de dieren overheen lopen met daaronder een camera. De camera registreert onder meer de positie en druk van de pootjes. Dit geeft informatie over het gedrag, 
zonder en met toegediende medicatie. 
 
Het systeem is in gebruik bij academische onderzoeksinstituten, universiteiten en farma-
ceutische bedrijven en doet dienst in verschillende wetenschappelijke studies. 
 
Aanpak en werkwijze
Noldus Information Technology heeft het concept ontwikkeld. DKMS werd inge-
schakeld om het concept te realiseren.
 
De Catwalk wordt door DKMS geproduceerd en geassembleerd. Op dit moment zijn er verschillende optimalisatiestappen gemaakt. DKMS kijkt samen met Noldus Information Technology continu naar mogelijkheden voor verbetering.