Diver

De Diver is een kleine datalogger die wereld-
wijd meting, registratie en analyse van 
grondwaterniveaus en temperaturen moge-
lijk maakt. De Diver kan worden 
gepositioneerd van gebieden op grote hoogte tot ver onder zeeniveau. Met de Diver kan ook de stroming of vervuiling
van grondwater worden gemonitord.
 
Aanpak en werkwijze
DKMS heeft al jaren een goede relatie met haar klant van Essen Instruments uit Delft. De Diver wordt in high volume door DKMS gebouwd en getest en naar de afnemers verstuurd. Het supply chain management is zeer belangrijk voor dit product. DKMS zorgt voor een snelle levering en voor producten van hoge kwaliteit.