De algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden voor metaal- en de elektrotechnische industrie, door de Vereniging FME-CWM op 19 oktober 1998 gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag (nummer 119/1998). Een exemplaar van deze voorwaarden is hier te downloaden in PDF formaat.